Disse pelargoniaene er ganske kompakte i veksten og kan derfor være utsatt for sopp og utøy ved overvintring. Alle planter som skal overvintres må være tørre og rene før de settes til overvintring.

Dvergpelargonia er en undergruppe av zonaler. Som navnet sier er de mindre enn vanlige zonaler. Dvergpelargonia finnes i mange varianter. De kan være fylte, eller enkle, broketbladet, eggeskall osv. De bør dyrkes i små potter, 9-11 cm, for å forbli dverger. Dyrket i større potter vil mange av dvergpelargoniaene vokse til normal størrelse.